Trilleturer med Barnas Turlag Oslo

Hver uke hele året har du mulighet til å være med på trilleturer i Oslo og Omegn. Barnas Turlag Oslo arrangerer trilleturer hver onsdag i Oslo og flere av de lokale turlagene arrangerer egne trilleturer i områdene sine. På turene møtes mødre og fedre som er hjemme i permisjon til mosjon og sosialt samvær.

De fleste turene går til forskjellige markastuer eller kafeer hvor både store og små kan få dekket sine behov for mat og stell. Tempoet er ikke høyere enn at alle klarer å henge med. Det dannes som regel både en fortropp og en baktropp. Det er mulig å bruke bæresele eller bæremeis på alle turene for de som ønsker det. Noen av turene er egnet for bæremeis med mulighet for å gå på blåmerket sti opp til turmålet. På vinterstid går turene på brøytede veier. Sjekk ruter.no for oppdatert informasjon om kollektivtransport.

Trilleturer i Oslo


Osloturene starter fra ulike utfartsteder i Osloområdet hver onsdag. Oppmøtetid er kl. 10.30 ved angitt sted. Deltageren må selv komme seg til startstedet. Meld deg gjerne inn i vår Facebook-gruppe for oppdatert informasjon om turene. 

Trilleturer andre steder


Asker Turlag og Barnas Turlag Asker arrangerer trilleturer som starter fra ulike utfartssteder i Asker hver tirsdag kl. 10.30. Les mer om turene her

Bærum Turlag arrangerer trilleturer som starter fra ulike utfartssteder i Bærum hver torsdag kl. 10.30. Les mer om turene her.

Barnas Turlag Nittedal arrangerer trilleturer som starter fra ulike steder i nærområdet. Les mer om turene her.

Vil du bidra?


Trilleturene ledes av frivillige trilleturledere så fremt vi har noen tilgjengelig. Vi trenger flere frivillige trilleturledere som kan være med på trilleturene. Turleder viser vei og sørger for at alle kommer frem til turmålet. Ønsker du å delta i en trilleturgruppe og kan lede noen turer, ta kontakt med oss. Du bestemmer selv hvor mange turer du skal lede.   

Vi ønsker alle velkommen med på trilletur!

Følg oss gjerne på Facebook!