DNT Oslo og Omegn har flere hytter som er tilrettelagt for skoleklasser, både i marka og på fjellet. En DNT-hytte er en god arena for læring og fysisk aktivitet, og en klassetur kan bidra til oppfylle mange krav i læreplanen samtidig som det er en verdifull sosial opplevelse.   

Markahytter

Mustadkroken

Krokskogen

Sæteren gård

Bærumsmarka

Kobberhaughytta

Nordmarka

Fjellhytter

Mange av hyttene våre i fjellet er godt tilrettelagt for skoleklasser. Noen ligger nær kollektivtilbud og parkering, og mange av de betjente hyttene har egne rom som skoleklasser kan benytte. Hyttene har som regel utstyr og opplegg for ulike aktiviteter og vertskap som er behjelpelige med tips og informasjon om turer og muligheter i området. Se vår hytteoversikt eller finn mer info på:

UT.no​​​​​​​