Generell informasjon og vilkår for fellesturene til 

Barnas Turlag i nærmiljøet

Barnas Turlag arrangerer mange fellesturer i nærområdet, såkalte ”Turboturer” . På "Turboturene" - møter du andre turglade barn og voksne. En turleder som kjenner Turbo vil alltid være med. Noen av turene er for barn uten voksne, mens de fleste er beregnet for barn og voksne sammen. Dette, og hvilken aldersgruppe turen passer for,  er angitt ved hver enkelt tur. 

Dere må selv avgjøre hva slags turer som passer for dere. Det er viktig å ikke melde seg på en for krevende tur, men samtidig er det viktig å huske at de fleste (også barn) liker å få litt utfordringer. Mer informasjon om deltakers ansvar finner du her. Viktig informasjon om DNT-turer finner du her.

På turer hvor barn og voksne er sammen, har de voksne ansvar for egne barn under hele turen. 

På turene må alle regne med å ta i et tak med matlaging, vedbæring osv. Alle er også velkomne til å bidra med en morsom lek eller aktivitet. Turbos motto er: ”Du får ikke mer moro enn du lager selv”.

FOTOGRAFERING
Som deltaker på fellesturer arrangert av DNT Oslo og Omegn kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til DNTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, helst når turen starter.


PÅMELDING OG BETALING
Noen av turene krever påmelding og har en deltakeravgift. Påmelding kan gjøres hovedsaklig via internett.

AVBESTILLING  AV TUR

På arrangement gjelder følgende vilkår: Vilkår for DNT Oslo og Omegns øvrige turer

På turer uten foreldre må helseskjema fylles ute og sendes administrasjonen senest 14 dager før turstart. 

AVLYSNING AV ARRANGEMENTER
Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, få deltakere, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 14 dager før avreise. Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

FORSIKRING
Vi viser til informasjon om forsikring her

SPØRSMÅL OM TURENE OG PÅMELDING KAN RETTES TIL:
DNT Oslo og Omegn v/Turinformasjonen
Postadresse: Pb 7 Sentrum,  0101 Oslo 
Besøksadresse: Storgata 3

Tlf. 22 82 28 00

E-post: info.oslo@dnt.no

Husk å oppgi turnummeret, og alder på barna.

Revidert januar 2022