Generell informasjon og vilkår for fellesturene til 

Barnas Turlag i nærmiljøet

Barnas Turlag arrangerer mange fellesturer i nærområdet, såkalte ”Turboturer” . På "Turboturene" - møter du andre turglade barn og voksne. En turleder som kjenner Turbo vil alltid være med. Noen av turene er for barn uten voksne, mens de fleste er beregnet for barn og voksne sammen. Dette, og hvilken aldersgruppe turen passer for,  er angitt ved hver enkelt tur. 

Dere må selv avgjøre hva slags turer som passer for dere. Det er viktig å ikke melde seg på en for krevende tur, men samtidig er det viktig å huske at de fleste (også barn) liker å få litt utfordringer.

På turer hvor barn og voksne er sammen, har de voksne ansvar for egne barn under hele turen. 

På turene må alle regne med å ta i et tak med matlaging, vedbæring osv. Alle er også velkomne til å bidra med en morsom lek eller aktivitet. Turbos motto er: ”Du får ikke mer moro enn du lager selv”.

FOTOGRAFERING
Som deltaker på fellesturer arrangert av DNT Oslo og Omegn kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til DNTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, helst når turen starter.


PÅMELDING OG BETALING
Noen av turene krever påmelding og har en deltakeravgift. Påmelding kan gjøres hovedsaklig via internett.

Ved påmelding får deltakeren tilsendt et reisebevis med giro på innbetaling av faktura. For påmeldinger via internett kan kredittkortbetaling benyttes. Det blir ikke sendt noen bekreftelse ved internettbooking, da man får denne automatisk på nett.

AVBESTILLING  AV TUR

Dags- og helgearrangementer:
Arrangementspriser under kr 400,- pr person vil ikke bli refundert ved avbestilling. 
Arrangementspriser over kr 400 pr person:
Ved avbestilling 30-15 dager før arrangementet, beholder Barnas turlag kr 100,- pr deltakere eller det innbetalte depositum. 
Ved avbestilling 14-0 dager før avreise, vil Barnas Turlag beholde hele beløpet.

Flere dagers arrangementer:
På arrangementer med overnatting gjelder følgende regler: 
Vilkår for DNT Oslo og Omegns øvrige turer

På turer uten foreldre må helseskjema fylles ute og sendes administrasjonen senest 14 dager før turstart. 

AVLYSNING AV ARRANGEMENTER
Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av force majeure, få deltakere, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 14 dager før avreise. Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

FORSIKRING
DNT Oslo og Omegn vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring

SPØRSMÅL OM TURENE OG PÅMELDING KAN RETTES TIL:
DNT Oslo og Omegn v/Turinformasjonen
Postadresse: Pb 7 Sentrum,  0101 Oslo 
Besøksadresse: Storgata 3

Tlf. 22 82 28 22, faks 22 82 28 55

E-post: turinfo@dntoslo.no

Husk å oppgi turnummeret, og alder på barna.

Revidert april 2015