Viktige skjemaer

Turlederheftet Del 1 og  Del 2 - Barnas Turlag ​​​​​​​(per 10.07.2018) -  Dette informasjonsheftet inneholder viktig informasjon som alle turledere og aktivitetsledere for Barnas Turlag lese og sette seg inn i. Informasjonsheftets del 1 er felles for alle turledere, aktivitetsledere og instruktører for DNT Oslo og Omegn. Del 2 gjelder kun Barnas Turlag.

Risikovurdering - Til bruk ved planlegging av turen. Alle turledere må lese gjennom denne. Den skal ikke returneres.

Skjema reiseregning/lønn - Fylles ut og sendes administrasjonen med kvitteringer etter gjennomført tur. (Nytt skjema fra sommeren 2018).

Skjema utlegg -  Fylles ut og sendes administrasjonen med kvitteringer etter gjennomført tur. (Nytt skjema fra sommeren 2018).

Turlederens beredskapsplan - kriseark

Turrapport


Politiattest

Politiattest er nødvendig for ledere av aktiviteter og turer der barn deltar uten foresatte. Les mer her.

Bekreftelse på formål (Denne fylles ut av Barnas Turlag og sendes Turleder før det søkes om politiattest.)

Søke om politiattest (elektronisk)