Ordensregler for Barnas Turlag

 1. Foresatte/foreldre har ansvar for at barna blir gjort kjent med ordensreglementet
 2. På leirstedet bor du sammen med mange andre mennesker. Gjennom denne formen for samvær og felles arbeid vil du kunne høste mange positive erfaringer, men det krever selvsagt at du selv må vise en positiv innstilling.
 3. Vær høflig, hjelpsom og omgjengelig. Gjør ditt for at oppholdet skal være best mulig.
 4. Vi forventer at du hjelper til på leiren. En del arbeidsoppgaver blir delt ut og utført i fellesskap. Derfor må du regne ned at du kan bli pålagt noen plikter som bæring av ved, rydding av rom og fellesutstyr, etc.
 5. Rommet ditt/plassen din skal være ryddig og rent hver dag før tur. Dette er ett felles ansvar for de som bor sammen.
 6. Hytta sine rom, inventar og materiell skal behandles med varsomhet. Du er økonomisk ansvarlig for ting du ødelegger.
 7. Skal  du forlate det indre området rundt leirområdet, så må du melde fra om hvor du går – til din gruppeleder, og være minimum tre barn sammen.
 8. Ute på tur så skal du følge de regler og beskjeder som turlederne gir. Du har ikke lov til å forlate gruppen på egenhånd, uten tillatelse fra turlederne.
 9. Husk at vi bare er på besøk i naturen, så respekter alt liv og ikke ødelegg noe som vokser i naturen. Ta med søppel tilbake til hytta.
 10. Røyking og bruk av åpen ild er forbudt.
 11. Bruk av rusmidler er forbudt
 12. Det skal være ro på hytta/i leiren i tidsrommet 22.00 – 07.30. Respekter dette både for din egen og andres skyld
 13. For at alle skal få ett trygt leiropphold, MÅ vi være sikre på at DU tar imot de beskjeder som du får og følger de regler du får.
 14. Mobiltelefon oppfordres til å bli igjen hjemme. Dersom det av ulike årsaker er nødvendig, så må det avtales med Barnas Turlag. Turleder har da ansvar for mobilen når den ikke er i bruk. 

BRUDD PÅ DISSE ORDENSREGLENE KAN MEDFØRE HJEMSENDELSE PÅ EGEN BEKOSTNING, ELLER AT DE FORESATTE HENTER BARNET

Husk at på turer uten foreldre må helseskjema fylles ut og sendes til oss senest 14 dager før turstart. Velg aktuelt skjema her: