OPPTUR

Nasjonal turdag for landets 8. klassinger i begynnelsen av mai hvert år.

Julemoro

Barn i barnehage, skole, SFO og aktivitetsskolen inviteres til julestemning på Sæteren Gård i Bærum. Arrangeres hvert år i desember.